Wymiana i zwroty

  • Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie www.alex-okucia.pl objęte są gwarancją producenta.
  • Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonać na adres e-mail: reklamacje@alex-okucia.pl.
  • W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient może skorzystać z gotowego formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej.
  • Klient proszony jest o przesłanie zdjęć wraz z opisem niezgodności towaru.
  • Po dostarczeniu kompletu materiałów, obsługa sklepu poinformuje o przyjęciu reklamacji oraz przekieruje ją bezpośrednio do producenta lub importera.
  • O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostaje poinformowany w ciągu 14 dni. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie w terminie 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak pisemnej informacji w terminie 14 dni, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację. Po uznaniu zgłoszenia reklamacji za zasadną, dostarczane są nowe lub naprawione elementy do Klienta na koszt Sprzedawcy.
  • Jeśli wymiana lub naprawa reklamowanego Towaru nie będzie możliwa Sprzedawca, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany Towar.

Pobierz [FORMULARZ REKLAMACYJNY]


  • Każdemu konsumentowi korzystającemu z możliwości dokonania zakupów na odległość (np. przez Internet) przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy. Dzięki temu konsument zyskuje dodatkowy czas do namysłu i podjęcia ostatecznej decyzji. Każdy towar kupiony przez Internet, konsument może w ciągu 14 dni zwrócić. Wskazany termin liczy się dopiero od momentu otrzymania kupionego towaru. Konsument może zwrócić towar bez konieczności podania powodu swojej decyzji.
  • Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Ustawodawca zdecydował się na wskazanie wzoru oświadczenia konsumenta o odstąpieniu umowy. Warto podkreślić, że ustawowy wzór nie miał charakteru obligatoryjnego - konsument może (ale nie musi) z niego skorzystać. Zgodnie z art. 30 wskazanej wyżej ustawy oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy. Nadal akceptowane są samodzielnie zredagowane, dostępne na stronach internetowych oświadczenia.

Pobierz [FORMULARZ REKLAMACYJNY]